Executive Summary

Lire la version française

Read the English version

Kandidaat rector

Albert Corhay

Onze opdracht

Samen inspiratie bieden voor de toekomst. Gedurfde projecten bedenken en concretiseren met respect voor en ter ontplooiing van iedereen.

Onze waarden

Authenticiteit, moed en verantwoordelijkheidszin.

Onze ploeg

Een rectoraal college bestaande uit persoonlijkheden met een solide professionele achtergrond binnen de instelling maar ook daarbuiten, die hen heeft voorbereid op de uitoefening van hun respectieve verantwoordelijkheden als vice-rector, rekening houdend met hun competenties en waarvan de opdrachten op een complementaire en integrerende wijze zijn opgevat om de cohesie en logische samenhang van het geheel te versterken:

 • Ann Lawrence DURVIAUX, kandidate eerste vice-rector en vice-rector onderwijs;
 • Jean-Olivier DEFRAIGNE, kandidaat vice-rector onderzoek;
 • Jan BOGAERT, kandidaat vice-rector internationale betrekkingen, ontwikkelingssamenwerking en beheer van de geografisch gedelokaliseerde sites;
 • Isabelle HANSEZ, kandidate vice-rector waardering personeel en welzijn op het werk;
 • Didier VRANCKEN, kandidaat vice-rector burgerschap, communicatie en institutionele ontwikkeling.

Onze opvatting van de drie opdrachten van de universiteit

Het universitair onderwijs vindt haar inspiratie in het (toegepast) wetenschappelijk onderzoek, in de klinische praktijk, in het werk op het terrein en in al de ethische aspecten van haar activiteiten. Het universitair onderwijs beoogt de vorming voor onze samenleving van zowel verantwoordelijke burgers, toegewijde wetenschappers als intellectuelen met een sterke zin voor kritisch denken. Van het universitair onderwijs wordt verwacht dat het vertrouwen biedt in de toekomst en economische, sociale en culturele vooruitgang stimuleert. Uitmuntendheid zal steeds worden nagestreefd in onze visie op de universitaire wereld; tegelijkertijd zal er ook gewaakt worden over de kansen van onze studenten op de arbeidsmarkt en over de toekomstperspectieven van onze jonge onderzoekers. Deze meervoudige visie weerspiegelt ons diepgaand respect voor een pluralistische houding, voor de intellectuele vrijheid van elkeen en voor de meerwaarde die diversiteit biedt; deze uitgangshouding verzekert onze openheid naar de samenleving en de wereld toe.

Onze methode

 • Diversiteit beschouwen als een opportuniteit en het verkiezen van originaliteit en vernieuwing boven conformiteit;
 • Investeren in collectieve intelligentie;
 • Collegialiteit aanmoedigen;
 • Individualisme en niet gerechtvaardigde concurrentie ontmoedigen;
 • Aanmoedigen van alle actoren binnenin de universiteit om mee te zoeken naar oplossingen voor problemen die zich stellen, en dit op het gepaste niveau; hierbij zal elkeen gevraagd worden zijn verantwoordelijkheid op te nemen;
 • Stimuleren van bescheidenheid, evenals het spaarzaam gebruik van de middelen; integriteit wordt een leitmotiv, echter zonder zelfgenoegzaamheid.

Onze prioriteiten voor de komende 4 jaar

 • Een versterking van de dynamiek van de ULiège door het bevestigen van de strategische planning, en door het vereenvoudigen van de procedures en besluitvormingsorganen zonder hierbij in te boeten aan collegialiteit op alle niveaus (faculteit, sector en universiteit);
 • De waardering van het personeel en welzijn op het werk voor alle personeelscategorieën van de ULiège;
 • Een verbetering van het functioneren van de administratie door de optimalisatie van de onderlinge relaties tussen de centrale diensten, de faculteiten en de onderzoekscentra, zodat de administratie haar functie als ondersteunende structuur beter kan vervullen om het onderwijzend personeel en de onderzoekers in staat te stellen zich toe te leggen op hun kerntaken;
 • De aantrekkelijkheid van het onderwijs en de kwaliteit van het onderzoek verbeteren, om onze rol als voortrekker van kennis en vooruitgang te versterken.

Onze ambitie

In vertrouwen samen werken aan een toekomst gekenmerkt door vooruitgang en menselijkheid.